O nama

Klub prijatelja Grada Trsata osnovan je 1992. godine (tada kao Klub prijatelja Trsata) kao neprofitna udruga građana, redom Trsaćana, njegovih tadašnjih ili nekadašnjih žitelja, simpatizera i zaljubljenika u ovaj predivan dio našega grada Rijeke te od tada do danas djeluje bez prekida. Tokom proteklih godina u Klubu je djelovalo preko 200 članova.
Cilj udruge, utvrđen prvim statutom, jest da razmatra kulturno-povijesna, urbanističko-komunalna, društvena, ekološka i druga pitanja od značaja za razvoj i život Trsata te svojim primjedbama i prijedlozima pokreće i potiče mjesna i gradska tijela, zavode i druge organizacije na njihovo rješavanje, radi na očuvanju tradicije starodrevnog Trsata, njegovih kulturno-povijesnih spomenika i starih običaja, kao i njegovanja i što svrsishodnije valorizacije njegove svekolike baštine. Djelatnosti kojima se to postiže su: organizacija predavanja, izložbi, znanstvenih, humanitarnih, zabavnih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija te učestvovanje na istima, izdavanje glasila Kluba, časopisa “Tarsatika”, poticanje na očuvanje tradicionalnog, kulturnog i prirodnog nasljeđa, zalaganje za revitalizaciju i zaštitu kulturnih, povijesnih i spomeničkih vrijednosti te suradnja s organizacijama koje se bave sličnim djelatnostima.
Godine 2009. izradom novog statuta Grada Rijeke, na inicijativu Kluba prijatelja Trsata (tada) koju je svojim potpisom podržalo 700 građana Trsata, a potom i Vijeće Mjesnog odbora Trsat,, naziv Mjesnog odbora Trsat mijenja se u Mjesni odbor Grad Trsat, čime se odaje počast stoljetnoj tradiciji Trsata kao upravnog središta i jednog od gradova Vinodolskog zakonika te Klub mijenja naziv u Klub prijatelja Grada Trsata.
Osim brojnih pojedinačnih akcija, skupova, manifestacija i priredbi, neke od aktivnosti Kluba traju već dugi niz godina u kontinuitetu te značajno pridonose kulturnoj i turističkoj ponudi i prepoznatljivosti grada Rijeke i Trsata kao jedne od njezinih najvažnijih turističkih destinacija. Od takvih manifestacija izdvaja se likovna izložba “Pul Kaštela”, likovna izložba na otvorenom prepoznatljivog karaktera, koja svake godine privlači velik broj regionalnih i međunarodnih umjetnika – akademskih i amaterskih, kao i velik broj posjetitelja. Izložba Pul Kaštela 2017. godine slavila je svoju 25. obljetnicu, uz sudjelovanje preko 130 umjetnika različite pozadine i izražaja, te velik broj posjetitelja. Također, u susret blagdanu s. Jurja, zaštitnika grada Trsata, Klub svake godine organizira Dane Trsata, višednevnu manifestaciju tijekom koje se, u suradnji sa drugim najznačajnijim udrugama i tijelima koje djeluju na Trsatu, održavaju brojni koncerti, priredbe, akcije i slično. Godine 2017., u čast 25 godina djelovanja Kluba, u tradicionalne Dane Trsata inkorporiran je i povijesni spektakl “Povratak Frankopana”, koji je okupio brojne povijesne udruge koje njeguju srednjovjekovnu i frankopansku tradiciju. Želja je Kluba da se nastavi s razradom navedene manifestacije te da tokom narednih godina ona postane jedan od ključnih sastojaka riječke kulturne i turističke ponude.
Osim organizacije događaja i manifestacija, Klub je proteklih godina postao vrlo aktivan na internetu i društvenim mrežama. Na službenom Facebook profilu Kluba, gdje se objavljuju sve važne novosti vezane za rad Kluba, njegove planove i programe, ali i aktualna događanja na Trsatu, nalazi se preko 1600 pratitelja, dok je doseg objava vezanih za naše manifestacije i preko nekoliko desetaka tisuća (Povratak Frankopana 2017., Pul Kaštela 2017.). Klub izdaje svoje glasilo, časopis “Tarsatika”, koji izlazi polugodišnje ili godišnje ovisno o opsegu sadržaja, a od prvog broja 2000. godine do danas je izašlo ukupno 32 svezaka. Časopis Tarsatika jedan je od rijetkih medija koji pridonosi očuvanju ukupne kulturne i društvene ostavštine Trsata, komentirajući i prenoseći ne samo velike događaje i manifestacije, već i crtice iz života i prošlosti naših sugrađana, mještana, običnih ljudi. Časopis Tarsatika već 2 godine ima i svoju on-line inačicu na portalu Kluba (www.kpgt.hr), gdje se trudimo kvalitetnim, autorskim člancima doprijeti do čim većeg broja naših sugrađana. Portal ima mjesečni doseg od nekoliko stotina pregleda i veliki potencijal rasta (vidljivo po trendu porasta broja pregleda), pa se nadamo da ćemo kroz ovaj oblik medija doprijeti do još većeg broja zainteresiranih čitatelja našeg tradicionalnog časopisa.