Riječi

Komunikacija je proces razmjene informacija najčešće putem riječi, a riječi predstavljaju osnovnu jedinicu svakog jezika. Upotrebljavamo ih svakodnevno, ovisno o situacijama, okolnostima, društvu i dr. Mi komuniciramo… Read more “Riječi”

Advertisements